Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Vredepeel, 23-1-2022

Beste mensen,

Hiermee wil ik informeren over de problemen die sommige postactieven kunnen ondervinden met hun Type-3 pas.

Van een collega bij inlichtingen en veiligheid kreeg ik de volgende melding aangaande de diverse defensiepassen:

we hebben onlangs een technisch probleem gehad met de synchronisatie van defensiepassen. Aanvankelijk leek het probleem niet heel groot, aangezien uit de velden geen toegangsproblemen werden geconstateerd. Dit kan mogelijk ook deels te maken hebben met het beperkte bezoek door postactieven vanwege de gedeeltelijke lockdown. Echter nu blijkt dat het probleem mogelijk toch uitgebreider is dan gedacht.

Of jouw pas geblokkeerd is wordt pas duidelijk op het moment dat je de basis/kazerne op wilt. Bij toegangsproblemen moet de gedupeerde contact opnemen met bureau veiligheid/security office waar hij/zij de pas verstrekt heeft gekregen. Aldaar kan worden aangegeven hoe de toegang kan worden hersteld. Als er nog een geldig VOG/VGB in het systeem van het bureau veiligheid/security office staat, is de aanschaf- en het overleggen van een nieuw VOG zeker niet in alle gevallen noodzakelijk.

Voor het bijwonen van een bijeenkomst van de CG PA GGW dient u zich vooraf aan te melden inmiddels het aangeleverd aanmeldingsformulier en komt u op een bezoekerslijst/poortlijst te staan. U dient wel een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
A.J.M. Hussaarts
Secretaris

Aan; (Oud-) medewerkers Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

Geachte heer, mevrouw, beste (oud-) collega,

In 2018 heb ik het initiatief genomen en defensie gevraagd om een geactualiseerd onderzoek naar de “mogelijke negatieve gezondheidseffecten van HAWK radarstraling”

In de gevoegde brief kunt u kennis nemen van de aanleiding van dit initiatief!

Een werkgroep bestaande uit voormalig HAWK-Sqn-commandanten, operators, technisch en logistiek personeel aangevuld met expertise van KAM/PRM van het DGLC heeft de vragenlijst samengesteld. Deze vragen zijn door de werkgroep aan de Directeur Veiligheid Defensie voorgelegd. De antwoorden op deze vragen ziet u in de bijlage; Antwoorden vragen werkgroep HAWK-radarstraling aan Directeur Veiligheid.

Het initiatief heeft helaas niet geleid tot het gehoopte wetenschappelijke onderzoek. Wij, moeten het doen met wetenschappelijke studies en conclusies die tot op dit moment bekend zijn.

Kunnen wij met de uitkomsten tevreden zijn? 100% Tevreden, zeker niet. Echter begrijp ik dat de huidige gegevens niet tot het door ons gewenste grootschalig onderzoek kunnen leiden.

Alle bij de werkgroep bekende en verzamelde documenten m.b.t. “radarstraling” zijn opgenomen in een digitaal dossier bij de sectie KAM/PRM van het DGLC. Het is voor belanghebbenden mogelijk inzage te krijgen in dit dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Elt J.W.M. (Jan) Vink, 0493 – 59 2012

Als laatste wil ik u vragen de informatie te delen met overige bij u bekend zijnde belanghebbenden.

Hartelijke groet,

Adjudant (bd) Peter Kamphuis

 

Bijlage #1 Brief oud medewerkers 

Bijlage #2 Antwoorden vragen van de werkgroep HAWK

 

Onderstaande geldt ook voor postactieven.

 

  • R.P. (Rob) Schouten – Erelid († 16-09-2023)
  • G. (Truus) Stijnen-Kurvers († 26-08-2023)
  • J. (Jaap) Rikkert († 28-06-2023)
  • A. (Lex) van Callandt († 19-06-2023)
  • J.C.F. (Jan) Franken († 16-06-2023)
  • J.M. (Jan) Tempelaars († 30-05-2023)

Aankomende evenementen