Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Beste leden van de Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens,
Hopelijk bereikt deze brief c.q. e-mail u allen in goede gezondheid.
Als ik stel dat dit voor u, maar ook voor ons als Bestuur, een vreemd en beangstigend jaar is, kom deze opmerking beslist in aanmerking voor de prijs van het understatement van het jaar.
Ik ben er echter van overtuigd, dat de aangeleerde militaire discipline ons nu ook helpt om in deze rare tijd het hoofd te bieden aan het virus en veilig en zorgvuldig conform de opgelegde maatregelen van de Regering, deze uiterst moeilijke periode te doorstaan.
Wij moeten niet achteruit kijken want wie naar het verleden kijkt staat met zijn rug naar de toekomst !
Een toekomst waarin wij hopen weer virusvrij elkaar te kunnen treffen bij bijeenkomsten van de CGPA GGW op het DGLC.
Het Bestuur is op maandag 14 september j.l. weer bijeengeweest en heeft beslissingen moeten nemen over de geplande evenementen in het jaarprogramma 2020 van de CGPA t.w. de Najaarsbijeenkomst van 4 november 2020 en het bezoek aan een Kerstmarkt in Duitsland op 16 december 2020.
Helaas hebben wij met de informatie, die op dit moment ons ter beschikking stond, moeten besluiten dat beide evenementen geen doorgang kunnen vinden.
Nogmaals het besluit is unaniem binnen het Bestuur genomen met het oog op uw aller gezondheid en die van ons.
Gezondheid is ons aller waardevolste en belangrijkste goed en daar mogen, kunnen en willen we niet mee speculeren.
Wel hebben we als Bestuur een planning gemaakt voor 2021 en ingediend bij het Facilitair Bureau Defensie (FBD) op het DGLC waarbij van harte hopen dat onze geplande bijeenkomsten en busreizen dan probleemloos door kunnen gaan.
De tijd zal het leren maar we blijven positief denken en plannen maar nogmaals uw gezondheid zal te allen tijde op de eerste plaats komen en wij hopen dat u daar begrip voor heeft.
In principe hebben wij de navolgende data gepland en ingediend bij het FBD DGLC:
Voorjaarsbijeenkomst                            17 maart 2021
Algemene Leden Vergadering (ALV)    2 juni 2021
Busreis                                                      18 augustus 2021
Najaarsbijeenkomst                                3 november 2021
Bezoek Kerstmarkt Duitsland                8 december 2021
Uiteraard zijn wij afhankelijk van de toestemming van het FBD voor wat betreft de ingediende data van de te houden en geplande bijeenkomsten op het DGLC.
Ook de situatie tegen die tijd omtrent het COVID-19 virus en een eventueel bestaand vaccin zijn op dit moment nog ongewis, maar we houden u op de hoogte.
Ten slotte wil ik u adviseren HOU VOL, blijf gezond en let goed op uzelf en uw dierbaren, want dat is op dit ogenblik het belangrijkste en hopelijk zien en spreken we elkaar volgend jaar in goede gezondheid en onder het genot van een hapje en een drankje op een van onze geplande bijeenkomsten.
Namens het Bestuur CGPA GGW,
J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,

Hopelijk bereikt deze mededeling u allen in goede gezondheid.
De maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus zijn een beetje versoepeld maar het is op dit moment nog maar afwachten wat het effect hiervan is.
Het ziet er niet zo goed uit en de verwachting is dan ook dat er eventueel weer strengere maatregelen getroffen moeten worden.

Het Bestuur van de CGPA GGW is voor het eerst sinds 27 januari weer fysiek bijeengeweest in vergadering en wel op maandag 13 juli jl.
Er is uitgebreid aandacht besteed aan onze nieuwe website – https://postactieven-ggw.nl – waar door onze nieuwe webmaster dhr. Ab Snijder hard aan gewerkt is. Ik wil u dan ook aanraden om een bezoekje te brengen aan de website en eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan de secretaris en voor technische details c.q. opmerkingen bij de webmaster.

Het Bestuur zal vanaf heden ook veel informatie over de vereniging zoals bijeenkomsten, reizen e.d. op deze website met u delen.

Natuurlijk hebben wij ook aandacht besteed aan de najaarsbijeenkomst zoals deze tot nu toe gepland staat op woensdag 4 november 2020 en waar wij als Bestuur en waarschijnlijk u ook naar uitkijken.
Het is echter op dit moment koffiedik kijken of deze social doorgang kan vinden.
Wij blijven de situatie op de voet volgen en zullen op 14 september weer bijeen komen en dan de knoop moeten doorhakken in deze.
De logistieke maatregelen die wij moeten treffen om een dergelijke bijeenkomst voor te bereiden vergen een aantal weken en daarom zal half september e.e.a. in gang gezet moeten worden of geannuleerd moeten worden. Uiteraard hopen wij net als u dat de social kan doorgaan en houden wij u op de hoogte van de beslissing.
Let wel : Uw gezondheid en die van de bestuursleden staat voorop!

Het niet doorgaan van de ALV van 20 mei 2020 heeft tot gevolg gehad dat er geen verkiezingen hebben plaats gevonden (Henk Timmer en Hans Rombouts waren herkiesbaar of aftredend) en beide heren hebben, mede gelet op de bijzondere omstandigheden zich weer herkiesbaar gesteld en blijven dus voor een nieuwe termijn in functie.
Ook werd u altijd tijdens de ALV op de hoogte gesteld door de kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het Bestuur. De kascontrole is uitgevoerd op 20 mei 2020 en hiervan is op 11 juni onderstaand verslag gedaan. Met dank aan de commissie bestaande uit dhr. Jaap Jansen en dhr. Jan van der Vorst voor hun bijdrage. Tevens is hen verzocht om ook volgend jaar weer plaats te nemen in de kascontrolecommissie.
Het verslag is ook als bijlage toegevoegd bij deze e-mail en is ook geplaatst en dus te lezen op onze / uw nieuwe website.

Rest mij om u namens het Bestuur CGPA GGW heel veel gezondheid toe te wensen en stay safe. Let goed op uzelf en uw naasten.
Wij blijven voor u aan het werk en hopen u zo snel mogelijk weer positieve berichten te kunnen sturen over het doorgaan van onze activiteiten.
Namens het Bestuur CGPA GGW,

J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter


  • Henk Lugies ( † 14-11-2020 )
  • Jan de Ruiter ( † 10-11-2020 )
  • Rieky Boogaarts-v.d. Heijden ( † 05-11-2020 )
  • Guus Hendrix ( † 01-10-2020 )
  • Cor van Dinter  ( † 18-08-2020 )
  • Hans IJsseldijk  ( † 01-05-2020 )
  • Ria Hendriks  ( † 24-04-2020 )
  • Wim Kersjes  ( † 21-04-2020 )
  • Piet Rooij  ( † 19-04-2020 )
  • Willem Jan van Schuilenburg  ( † 16-04-2020 )
  • Fred Boogaarts  ( † 07-04-2020 )
  • Thea Dijk van – Kampen van  ( †  06-01-2020 )
  • Wim Wolff  ( † 07-12-2019 )
  • Frans Grinwis  († 24-11-2019 )
  • Henk Tunker  ( † 13-10-2019 )
  • Bert Langman  ( † 04-10-2019 )
  • Paul Docter  ( † 25-09-2019 )
  • Harry Zoll  ( † 22-08-2019 )
  • Rinus Schoon  ( † 16-07-2019 ) 

Aankomende evenementen

Najaarsbijeenkomst

Deze bijeenkomst is i.v.m. covid-19 maatregelen AFGELAST!
AFGELAST

Kerstmarkt 2020

Deze reis is i.v.m. covid-19 maatregelen AFGELAST!
Onder voorbehoud
Scroll naar top