Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,

In mijn vorige brief was ik al een beetje optimistisch voor wat betreft de mogelijkheid om als Bestuur CGPA GGW eindelijk weer eens een social voor u te mogen organiseren.
Nadat tijdens de persconferentie van 14 september 2021 de Regering bij monde van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge aangegeven werd, dat o.a. de 1,5 meter per 25 september 2021 losgelaten zou worden in Nederland, was het Bestuur op de bestuursvergadering van woensdag 15 september enorm enthousiast en unaniem van mening dat dit, na een periode van bijna 2 jaar, eindelijk de mogelijkheid was om de geplande najaarsbijeenkomst van 3 november 2021 door te laten gaan.
Groot was dan ook de ontgoocheling binnen het Bestuur, dat ons het bericht bereikte, dat de door ons gereserveerde ruimtes in de MFR de komende tijd niet meer beschikbaar waren voor onze social(s), e.e.a. in verband met werkzaamheden.
Dit was een grote teleurstelling voor ons, maar we waren de mening toegedaan, dat we voor onze leden alles uit de kast moesten halen om toch een bijeenkomst te houden.
Wij zijn hiervoor uitgeweken naar een horecagelegenheid buiten het DGLC maar in de buurt van de Vredepeel.
Ik kan u op dit moment onder de huidige, geldende Corona maatregelen dan ook mededelen,

 ♦ It Giet Oan

Deze Friese uitspraak, die we allemaal kennen van de Elfstedentocht, werd voor het laatst uitgesproken voor de tocht der tochten van
4 januari 1997. (> 24 jaar geleden)
Het betekent niets meer en niets minder, dat ook onze najaarsbijeenkomst op woensdag 3 november 2021 doorgaat !!!
Wij als Bestuur maar zeker ook u als lid hebben er lang naar uitgekeken, gelukkig geen > 24 jaar, maar ook de afgelopen tijd was voor ons allemaal niet makkelijk en zeker ook lang genoeg.

U zult binnenkort van onze secretaris, Toon Hussaarts, een uitnodiging ontvangen met alle details en het verzoek u en eventueel uw partner (indien lid) tijdig in te schrijven.
Bij deze najaarsbijeenkomst bieden wij u de drankjes (Hertog Jan pils, radler, donker bier, alcohol vrij bier, diverse soorten wijn en fris en last but no least het Chinees/Indisch buffet gratis aan !

Wel hebben wij echter te maken met de geldende Corona maatregelen voor de Horeca en daar moeten wij ons beslist aan houden en er zal controle op plaats vinden.
Er is in deze geen ruimte voor ons om hierin te versoepelen en dat betekent het kunnen tonen van een coronatoegangsbewijs tezamen met een geldig legitimatiebewijs t.w.:

a. Een geldig vaccinatiebewijs op papier (te printen via www.coronacheck.nl) of met de QR-code op de CoronaCheck app op uw telefoon;

b. Een herstelbewijs dat u Corona gehad heeft (max. 6 maanden oud);

c. Een sneltest kan overleggen van < 24 uur geleden;

Zonder een van bovengenoemde bewijzen kunnen wij u helaas geen toegang verlenen tot de social.
De uitbater van de Horeca kan bij het niet houden aan de bovenstaande controle een grote boete tegemoetzien en zelfs een sluiting van zijn zaak dreigt.
Dit willen wij als Bestuur beslist niet en we gaan ervan uit dat ook u als lid dit niet wil laten gebeuren.
Vergeet daarom uw bewijs van vaccinatie of test (papier / app) niet !

Heeft u / uw partner Corona verschijnselen kom dan niet en breng uw voormalige collega’s en hun naasten niet onnodig in gevaar.
Ik wens u nu al een geweldig fijne, leuke maar ook veilige social toe.

Namens het Bestuur CGPA GGW,

J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter 

CONTACTGROEP POSTACTIEVEN GROEPEN GELEIDE WAPENS

Vredepeel, 10 oktober 2021

Geacht(e) lid(leden),

Na bijna twee jaar mag de vlag uit en mogen en kunnen we weer een activiteit voor onze leden organiseren, onze najaarsbijeenkomst en wel op:.

woensdag, 3 november 2021

Natuurlijk zijn we wel gehouden aan de geldende corona maatregelen zoals corona check op uw telefoon of een papieren versie of een negatief testbewijs niet ouder dan 24 uur.
Deze keer is de bijeenkomst niet zoals gebruikelijk op de Luitenant Generaal Best Kazerne in verband met de werkzaamheden in de diverse messes.

Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom in Restaurant Roelanzia, Lovinckplein 2
5813 CC Ysselsteyn (Limburg). Parkeergelegenheid op het Lovinckplein of achter het restaurant. Ingang restaurant aan de voor- en achterzijde.
U wordt ontvangen met koffie en thee en na een openingswoord door onze voorzitter kunnen we weer alle gemiste verhalen ophalen.
Rond 17.30 uur wordt u een Chinees/Indisch Buffet aangeboden en we sluiten daarna de middag af met koffie. Einde van de bijeenkomst is om 19.00 uur.
De kosten voor deze bijeenkomst komen geheel voor rekening van de vereniging.

U dient uw deelname uiterlijk woensdag 20 oktober 2021 kenbaar te maken door middel van de bijgevoegde deelnamestrook, door te mailen aan a.hussaarts@upcmail.nl of telefonisch naar 0492-540516.

Vergeet uw Corona Check of negatief testbewijs niet, deze worden bij het betreden van het restaurant gecontroleerd.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur,
A.J.M. Hussaarts
Secretaris.

Aan; (Oud-) medewerkers Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

Geachte heer, mevrouw, beste (oud-) collega,

In 2018 heb ik het initiatief genomen en defensie gevraagd om een geactualiseerd onderzoek naar de “mogelijke negatieve gezondheidseffecten van HAWK radarstraling”

In de gevoegde brief kunt u kennis nemen van de aanleiding van dit initiatief!

Een werkgroep bestaande uit voormalig HAWK-Sqn-commandanten, operators, technisch en logistiek personeel aangevuld met expertise van KAM/PRM van het DGLC heeft de vragenlijst samengesteld. Deze vragen zijn door de werkgroep aan de Directeur Veiligheid Defensie voorgelegd. De antwoorden op deze vragen ziet u in de bijlage; Antwoorden vragen werkgroep HAWK-radarstraling aan Directeur Veiligheid.

Het initiatief heeft helaas niet geleid tot het gehoopte wetenschappelijke onderzoek. Wij, moeten het doen met wetenschappelijke studies en conclusies die tot op dit moment bekend zijn.

Kunnen wij met de uitkomsten tevreden zijn? 100% Tevreden, zeker niet. Echter begrijp ik dat de huidige gegevens niet tot het door ons gewenste grootschalig onderzoek kunnen leiden.

Alle bij de werkgroep bekende en verzamelde documenten m.b.t. “radarstraling” zijn opgenomen in een digitaal dossier bij de sectie KAM/PRM van het DGLC. Het is voor belanghebbenden mogelijk inzage te krijgen in dit dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Elt J.W.M. (Jan) Vink, 0493 – 59 2012

Als laatste wil ik u vragen de informatie te delen met overige bij u bekend zijnde belanghebbenden.

Hartelijke groet,

Adjudant (bd) Peter Kamphuis

Onderstaande geldt ook voor postactieven.

 

  • Martin van der Velden ( † 20-06-2021)
  • Bart van der Graaff  ( † 20-05-2021)
  • Piet van Haaren ( † 13-05-2021)
  • J.H.A. den Hartigh ( † 07-04-2021)
  • Joan Mulders ( † 27-03-2021)
  • Fred Brugman ( † 25-03-2021)
  • Maarten van der Horst ( † 23-02-2021)
  • Henk Lugies ( † 14-11-2020)
  • Jan de Ruiter ( † 10-11-2020)
  • Rieky Boogaarts ( † 03-11-2020)
  • Guus Hendrix ( † 01-10-2020)
  • Cor van Dinter ( † 18-08-2020)
  • Hans IJsseldijk  ( † 01-05-2020 )
  • Ria Hendriks  ( † 24-04-2020 )
  • Wim Kersjes  ( † 21-04-2020 )
  • Piet Rooij  ( † 19-04-2020 )
  • Willem Jan van Schuilenburg  ( † 16-04-2020 )
  • Fred Boogaarts  ( † 07-04-2020 )
  • Thea Dijk van – Kampen van  ( †  06-01-2020 )
  • Wim Wolff  ( † 07-12-2019 )
  • Frans Grinwis  († 24-11-2019 )
  • Henk Tunker  ( † 13-10-2019 )
  • Bert Langman  ( † 04-10-2019 )
  • Paul Docter  ( † 25-09-2019 )
  • Harry Zoll  ( † 22-08-2019 )
  • Rinus Schoon  ( † 16-07-2019 )

Aankomende evenementen