AVG verklaring

  Fred Boogaarts-admin |  01-06-2018

AVG verklaring voor Website 180528

Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van kracht. Hierdoor vallen veel door onze Contactgroep Postactieven GGW gebruikte gegevens sneller onder de privacywet. Ik wil hiermee een oproep doen aan alle leden hier aangesloten. Zij die hier op deze pagina niet op een foto of in een artikel, geplaatst vanaf 25 mei a.s., herkend willen worden, kunnen mij een email sturen, (info@fred-boogaarts.nl) Ook als u reeds eerder geplaatste foto's/artikelen wenst verwijderd te hebben, kunt u dat aangeven. Verder worden onze leden op zeer korte termijn een Privacy Verklaring CGPA GGW toegestuurd, waarin onze maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens worden toegelicht. Eventuele bezwaren tegen deze Privacy Verklaring kunt u voor 1 juli 2018 richten aan onze Webmaster (info@fred-boogaarts.nl). Tot die tijd wordt deze Privacy Verklaring als een voorlopige Privacy Verklaring beschouwd.

Gegevens, die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier, worden alleen gebruikt voor opname van het adspirantlid in de ledenadministratie. Deze gegevens worden na maximaal 3 maanden gewist.

Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht

  Fred Boogaarts-admin |  19-07-2018

Beste leden,

Op korte termijn dreigt er bij de Historische Vlucht, TD (buiten de werkvloer) ook op diverse kantoren een te kort aan medewerkers. Om de TD goed draaiende te houden, inclusief backups, hebben we op dat vlak 8 personen nodig, te weten:

1.  1 extra CAM

2.  2 CAM inspectors, tbv. BVL inspecties oa.

3.  1 extra persoon bij engineering

4.  2 extra personen bij het bedrijfsbureau, waaronder dringend een supervisor

5.  2 extra personen bij technical training

Een aantal van deze personen (bedrijfsbureau, engineering, CAM) zou minimaal 1 dag per week, dinsdag en/of woensdag, aanwezig moeten kunnen zijn.

Ook buiten de TD zijn er vacatures.
Bezoek ook onze web-site https://kluhv.nl/ voor andere functies!
Graag uw reactie naar office.pz@kluhv.nl