Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,

In mijn vorige brief wenste het Bestuur u een mooie en gezonde zomer.
De maand september is begonnen en onze wens voor een mooie zomer is niet helemaal uitgekomen.
Hopelijk is onze tweede wens, een gezonde zomer, wel uitgekomen en verkeert u nog steeds in goede gezondheid.
Diegenen die in de afgelopen tijd afscheid hebben moeten nemen van naasten en/of dierbaren wensen wij heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies, maar bedenk, u staat er niet alleen voor en u kunt altijd een beroep om hulp doen bij het Bestuur CGPA GGW.
Veel is er tot nu toe gesproken en gezegd over het beroemde en beruchte licht aan het eind van de tunnel en gelet op de laatste berichten lijkt het erop dat het licht daadwerkelijk gaat branden, alhoewel we erg voorzichtig moeten zijn en blijven,
maar ook op dit moment is een beetje hoop en optimisme toch wel op zijn plaats.
Tijdens mijn bezoek bij de Commandant DGLC, Kolonel Jos Kuijpers, hebben we o.a. gesproken over het houden van socials / bijeenkomsten door de CGPA op het DGLC.
Op dat moment – 9 juli 2021 – stond hij daar niet afwijzend tegenover, maar wij dienden ons vanzelfsprekend dan zeer goed te houden aan de geldende maatregelen.
Intussen zijn we weer bijna twee maanden verder en wijzen de doorgevoerde versoepelingen steeds vaker op de mogelijkheid dat we als vereniging eindelijk weer eens bij elkaar kunnen komen, iets waar u allen en ook het Bestuur erg naar uit heeft gekeken.
Woensdag 15 september a.s. hebben we een Bestuursvergadering om te overleggen of het verantwoord zou zijn om de Najaarsbijeenkomst, die gepland staat voor woensdag 3 november 2021, op een voor u allen veilige maar ook gezellige wijze eventueel zou kunnen doorgaan.
U leest nog veel termen als verantwoord, veilig en eventueel in de bovenstaande zin en dat is bewust gedaan om bij u geen valse hoop te wekken, maar u kunt ervan
uitgaan dat indien wij als Bestuur maar enigszins een mogelijkheid zien, deze zullen aangrijpen om de logistieke organisatie voor de social te gaan opstarten.
Veel zal ook afhangen van de geplande versoepelingen van de maatregelen van de Regering met de op 13 augustus toegezegde opheffingen van o.a. vanaf
20 september 2021 de 1,5 meter afstand te laten wegvallen en vanaf
1 november 2021 alle Corona-maatregelen laten verdwijnen.
Het Bestuur CGPA GGW doet zijn uiterste best, daar kunt u van op aan, maar uw gezondheid, die van uw naasten, dierbaren en die van uw voormalig collega’s stond en staat bij ons nog altijd voorop!
Om uw dierbaren te beschermen kunt u tegen uw (klein-)kinderen altijd zeggen:

Ik vind jou zo ontzettend mooi en lief en daarom blijf ik nog even op afstand!

Spannend en in afwachting of zoals een GGW-er zou zeggen “wir drücken die Daumen” oftewel “fingers crossed” en hopelijk tot ziens op 3 november a.s.
Wij houden u op de hoogte.
Namens het Bestuur CGPA GGW,

J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter

Aan; (Oud-) medewerkers Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

Geachte heer, mevrouw, beste (oud-) collega,

In 2018 heb ik het initiatief genomen en defensie gevraagd om een geactualiseerd onderzoek naar de “mogelijke negatieve gezondheidseffecten van HAWK radarstraling”

In de gevoegde brief kunt u kennis nemen van de aanleiding van dit initiatief!

Een werkgroep bestaande uit voormalig HAWK-Sqn-commandanten, operators, technisch en logistiek personeel aangevuld met expertise van KAM/PRM van het DGLC heeft de vragenlijst samengesteld. Deze vragen zijn door de werkgroep aan de Directeur Veiligheid Defensie voorgelegd. De antwoorden op deze vragen ziet u in de bijlage; Antwoorden vragen werkgroep HAWK-radarstraling aan Directeur Veiligheid.

Het initiatief heeft helaas niet geleid tot het gehoopte wetenschappelijke onderzoek. Wij, moeten het doen met wetenschappelijke studies en conclusies die tot op dit moment bekend zijn.

Kunnen wij met de uitkomsten tevreden zijn? 100% Tevreden, zeker niet. Echter begrijp ik dat de huidige gegevens niet tot het door ons gewenste grootschalig onderzoek kunnen leiden.

Alle bij de werkgroep bekende en verzamelde documenten m.b.t. “radarstraling” zijn opgenomen in een digitaal dossier bij de sectie KAM/PRM van het DGLC. Het is voor belanghebbenden mogelijk inzage te krijgen in dit dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Elt J.W.M. (Jan) Vink, 0493 – 59 2012

Als laatste wil ik u vragen de informatie te delen met overige bij u bekend zijnde belanghebbenden.

Hartelijke groet,

Adjudant (bd) Peter Kamphuis

Onderstaande geldt ook voor postactieven.

 

  • Martin van der Velden ( † 20-06-2021)
  • Bart van der Graaff  ( † 20-05-2021)
  • Piet van Haaren ( † 13-05-2021)
  • J.H.A. den Hartigh ( † 07-04-2021)
  • Joan Mulders ( † 27-03-2021)
  • Fred Brugman ( † 25-03-2021)
  • Maarten van der Horst ( † 23-02-2021)
  • Henk Lugies ( † 14-11-2020)
  • Jan de Ruiter ( † 10-11-2020)
  • Rieky Boogaarts ( † 03-11-2020)
  • Guus Hendrix ( † 01-10-2020)
  • Cor van Dinter ( † 18-08-2020)
  • Hans IJsseldijk  ( † 01-05-2020 )
  • Ria Hendriks  ( † 24-04-2020 )
  • Wim Kersjes  ( † 21-04-2020 )
  • Piet Rooij  ( † 19-04-2020 )
  • Willem Jan van Schuilenburg  ( † 16-04-2020 )
  • Fred Boogaarts  ( † 07-04-2020 )
  • Thea Dijk van – Kampen van  ( †  06-01-2020 )
  • Wim Wolff  ( † 07-12-2019 )
  • Frans Grinwis  († 24-11-2019 )
  • Henk Tunker  ( † 13-10-2019 )
  • Bert Langman  ( † 04-10-2019 )
  • Paul Docter  ( † 25-09-2019 )
  • Harry Zoll  ( † 22-08-2019 )
  • Rinus Schoon  ( † 16-07-2019 )

Aankomende evenementen

Scroll naar top