Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Beste mensen,

Tot en met 2019 werd er ieder jaar de Veteranen dag Luchtmacht georganiseerd. Dit was ieder jaar weer een groot succes. In 2020 en 2021 kon deze dag vanwege Corona en alle beperkende maatregelen helaas niet doorgaan. Vooralsnog ziet het er naar dat dit jaar deze dag wél door kan gaan en zoals al in eerdere berichten aangekondigd gaan wij een aantal dingen veranderen. Eén van de dingen die gaat veranderen is de locatie. De afgelopen jaren werd deze dag steeds gehouden in de
KDC-10 hangaar van de vliegbasis Eindhoven, maar met de komst van de nieuwe Airbus A-330 MRTT naar de vliegbasis Eindhoven, kunnen wij helaas geen gebruik meer maken van deze prachtige locatie. Maar wij hebben een hele mooie locatie gevonden, die ons terugbrengt naar daar waar het allemaal begon. Na 13 jaar keren we weer terug op de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht: Soesterberg.
Wij hebben een unieke locatie gevonden waar wij deze dag gaan organiseren, namelijk het Nationaal Militair Museum – Een museum voor Jong & Oud. Centraal gelegen, goed bereikbaar, voldoende parkeerplaatsen, enz. http://www.nmm.nl Ook de dag waarop het evenement gaat plaatsvinden gaat veranderen. Dit wordt een maandag. Een dag waarop het NMM dicht is voor het publiek en wij het museum helemaal voor ons zelf hebben. Wij streven ernaar om jullie z.s.m. meer details te kunnen geven, maar de datum voor deze dag ligt al vast en is maandag 26 september 2022.

Nog meer veranderingen? Jazeker! Waar het t/m 2019 een dag was voor alleen de veteranen willen wij nu ook de postactieve militairen die lid zijn van een Contact Groep Postactieven KLu (CGPA KLu) de mogelijkheid bieden om erbij aanwezig te zijn. Deze dag had altijd al een hoog reünie gehalte dus wat is er leuker om naast je oud strijdmakkers met wie je op uitzending bent geweest ook weer eens oud-collega’s te treffen die je al jaren niet meer gezien hebt.
Wat verandert er niet? Het herdenkingsmoment waarbij wij onze gevallen collega’s herdenken blijft. Uiteraard de blauwe hap en nog veel meer….

Wij beseffen dat wij hiermee tegen heilige huisjes trappen, maar het is tijd voor verandering. Onder de streep zijn wij allemaal Luchtmachters en dan maakt het in onze ogen niet uit of je Veteraan of Postactieve collega bent. Natuurlijk staan wij open voor suggesties en uiteraard beseffen wij dat een hoop leden commentaar gaan hebben. Er is ruimte voor 3000 deelnemers. De verdeling is 1500 veteranen en 1500 postactieven.

Jezelf aanmelden voor deze dag kan op de volgende manieren:

• Alle veteranen melden zich aan via het NLVI (Nederlands Veteranen Instituut)

Postactieven melden zich aan via de CGPA waar zij lid van zijn.

Binnenkort hopen wij jullie van meer informatie te kunnen voorzien en verzoeken jullie om deze info nu al te delen met jullie leden.

Na intern beraadt hebben we besloten dat veteranen en postactieven toch hun partner mogen meenemen naar dit evenement.

Alvast dank hiervoor.
Kapitein Reinier.C.A. Adriaensen, Ing. BASc
Coördinator Veteranen en Postactieven CLSK

Vredepeel, 23-1-2022

Beste mensen,

Hiermee wil ik informeren over de problemen die sommige postactieven kunnen ondervinden met hun Type-3 pas.

Van een collega bij inlichtingen en veiligheid kreeg ik de volgende melding aangaande de diverse defensiepassen:

we hebben onlangs een technisch probleem gehad met de synchronisatie van defensiepassen. Aanvankelijk leek het probleem niet heel groot, aangezien uit de velden geen toegangsproblemen werden geconstateerd. Dit kan mogelijk ook deels te maken hebben met het beperkte bezoek door postactieven vanwege de gedeeltelijke lockdown. Echter nu blijkt dat het probleem mogelijk toch uitgebreider is dan gedacht.

Of jouw pas geblokkeerd is wordt pas duidelijk op het moment dat je de basis/kazerne op wilt. Bij toegangsproblemen moet de gedupeerde contact opnemen met bureau veiligheid/security office waar hij/zij de pas verstrekt heeft gekregen. Aldaar kan worden aangegeven hoe de toegang kan worden hersteld. Als er nog een geldig VOG/VGB in het systeem van het bureau veiligheid/security office staat, is de aanschaf- en het overleggen van een nieuw VOG zeker niet in alle gevallen noodzakelijk.

Voor het bijwonen van een bijeenkomst van de CG PA GGW dient u zich vooraf aan te melden inmiddels het aangeleverd aanmeldingsformulier en komt u op een bezoekerslijst/poortlijst te staan. U dient wel een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
A.J.M. Hussaarts
Secretaris

Aan; (Oud-) medewerkers Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

Geachte heer, mevrouw, beste (oud-) collega,

In 2018 heb ik het initiatief genomen en defensie gevraagd om een geactualiseerd onderzoek naar de “mogelijke negatieve gezondheidseffecten van HAWK radarstraling”

In de gevoegde brief kunt u kennis nemen van de aanleiding van dit initiatief!

Een werkgroep bestaande uit voormalig HAWK-Sqn-commandanten, operators, technisch en logistiek personeel aangevuld met expertise van KAM/PRM van het DGLC heeft de vragenlijst samengesteld. Deze vragen zijn door de werkgroep aan de Directeur Veiligheid Defensie voorgelegd. De antwoorden op deze vragen ziet u in de bijlage; Antwoorden vragen werkgroep HAWK-radarstraling aan Directeur Veiligheid.

Het initiatief heeft helaas niet geleid tot het gehoopte wetenschappelijke onderzoek. Wij, moeten het doen met wetenschappelijke studies en conclusies die tot op dit moment bekend zijn.

Kunnen wij met de uitkomsten tevreden zijn? 100% Tevreden, zeker niet. Echter begrijp ik dat de huidige gegevens niet tot het door ons gewenste grootschalig onderzoek kunnen leiden.

Alle bij de werkgroep bekende en verzamelde documenten m.b.t. “radarstraling” zijn opgenomen in een digitaal dossier bij de sectie KAM/PRM van het DGLC. Het is voor belanghebbenden mogelijk inzage te krijgen in dit dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Elt J.W.M. (Jan) Vink, 0493 – 59 2012

Als laatste wil ik u vragen de informatie te delen met overige bij u bekend zijnde belanghebbenden.

Hartelijke groet,

Adjudant (bd) Peter Kamphuis

 

Bijlage #1 Brief oud medewerkers 

Bijlage #2 Antwoorden vragen van de werkgroep HAWK

 

Onderstaande geldt ook voor postactieven.

 

  • Rob van Jaarsveld († 13-6-2022)
  • André Cornelis Visser († 09-6-2022)
  • Ginie Iwema – Bos († 27-5-2022)

Aankomende evenementen