AVG verklaring

  Fred Boogaarts-admin |  01-06-2018

AVG verklaring voor Website 180528

Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van kracht. Hierdoor vallen veel door onze Contactgroep Postactieven GGW gebruikte gegevens sneller onder de privacywet. Ik wil hiermee een oproep doen aan alle leden hier aangesloten. Zij die hier op deze pagina niet op een foto of in een artikel, geplaatst vanaf 25 mei a.s., herkend willen worden, kunnen mij een email sturen, (info@fred-boogaarts.nl) Ook als u reeds eerder geplaatste foto's/artikelen wenst verwijderd te hebben, kunt u dat aangeven. Verder worden onze leden op zeer korte termijn een Privacy Verklaring CGPA GGW toegestuurd, waarin onze maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens worden toegelicht. Eventuele bezwaren tegen deze Privacy Verklaring kunt u voor 1 juli 2018 richten aan onze Webmaster (info@fred-boogaarts.nl). Tot die tijd wordt deze Privacy Verklaring als een voorlopige Privacy Verklaring beschouwd.

Gegevens, die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier, worden alleen gebruikt voor opname van het adspirantlid in de ledenadministratie. Deze gegevens worden na maximaal 3 maanden gewist.

Blomberg 50 jaar 4-Abende Marsch (Avond 4-daagse)

  Fred Boogaarts-admin |  09-04-2018

Zoals elk jaar wordt evenals toen we nog waren gestationeerd in Blomberg de Avond 4-Daagse gehouden en dit jaar voor de 50ste keer. Onze Duitse vrienden hebben de traditie uit de tijd van 3GGW behouden. Dit jaar wordt deze gehouden van dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni 2018.

Bericht afkomstig van Reginald Zadelberg