Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,

Hopelijk bereikt mijn brief c.q. e-mail u allen en uw dierbaren in goede gezondheid.
Misschien kent u het liedje nog wat wij altijd zongen als wij vroeger op schoolreisje gingen en bijna op onze bestemming waren.
“We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal ……”
Met een optimistische blik naar de toekomst zou je kunnen stellen, dat we dit liedje misschien nu ook kunnen zingen wanneer we naar de dalende cijfers kijken van de ziekenhuisopnames en de bezetting van de bedden op de Intensive Care.
De laatste signalen zijn positief; laat ons hopen dat we de pandemie stilaan onder controle krijgen.
De natuur, het is intussen zomer geworden, laat zich alleszins van zijn beste kant zien. Bomen en planten staan in pracht en praal te bloeien en de dieren laten zich zien en horen. Je wordt er spontaan goedgezind van.
Het zou voor ons allen geweldig fijn zijn als wij als CGPA GGW een social / bijeenkomst kunnen houden op het DGLC waar we elkaar weer kunnen zien en spreken onder het genot van een hapje en een drankje.
De meesten van onze leden zullen al wel minimaal 1 keer zo niet 2 keer gevaccineerd zijn, waardoor de kansen op een dergelijk evenement vergroot zijn.
Wel zullen we nog wel voorzichtig moeten zijn en het Bestuur zal dan ook moeten uitkijken naar en organiseren van een leuke maar ook veilige social.
Ook zullen wij toestemming moeten hebben van de C-DGLC om in groten getale bijeen te komen.
Al met al hebben wij nu toch wel redelijk zicht op een mogelijke bijeenkomst.
Intussen zou ik zeggen, geniet van de zomer en van elkaar, het mooie weer en de dingen die weer wel mogen.
Ook zijn onze gedachten bij diegenen die een dierbare hebben verloren en wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.
Mocht u in enige vorm hulp nodig hebben laat het ons weten en misschien kunnen wij u, met behulp van alle leden, verder helpen.

Het Bestuur heeft binnenkort weer een vergadering en daarin bekijken we alle mogelijkheden, die ons ter beschikking staan en misschien kunnen we een voor u fijne en mooie beslissing nemen, afhankelijk van alle informatie, die ons ter beschikking staat.
Wij houden u op de hoogte en in de tussentijd is het voor u van belang om gezond te blijven.
Het Bestuur wenst u een mooie en gezonde zomer en hopelijk tot ziens op het DGLC.
Namens het Bestuur CGPA GGW,

J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter

De onderstaande regeling geldt ook voor Postactieven en Veteranen.

 

Aan; (Oud-) medewerkers Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

Geachte heer, mevrouw, beste (oud-) collega,

In 2018 heb ik het initiatief genomen en defensie gevraagd om een geactualiseerd onderzoek naar de “mogelijke negatieve gezondheidseffecten van HAWK radarstraling”

In de gevoegde brief kunt u kennis nemen van de aanleiding van dit initiatief!

Een werkgroep bestaande uit voormalig HAWK-Sqn-commandanten, operators, technisch en logistiek personeel aangevuld met expertise van KAM/PRM van het DGLC heeft de vragenlijst samengesteld. Deze vragen zijn door de werkgroep aan de Directeur Veiligheid Defensie voorgelegd. De antwoorden op deze vragen ziet u in de bijlage; Antwoorden vragen werkgroep HAWK-radarstraling aan Directeur Veiligheid.

Het initiatief heeft helaas niet geleid tot het gehoopte wetenschappelijke onderzoek. Wij, moeten het doen met wetenschappelijke studies en conclusies die tot op dit moment bekend zijn.

Kunnen wij met de uitkomsten tevreden zijn? 100% Tevreden, zeker niet. Echter begrijp ik dat de huidige gegevens niet tot het door ons gewenste grootschalig onderzoek kunnen leiden.

Alle bij de werkgroep bekende en verzamelde documenten m.b.t. “radarstraling” zijn opgenomen in een digitaal dossier bij de sectie KAM/PRM van het DGLC. Het is voor belanghebbenden mogelijk inzage te krijgen in dit dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Elt J.W.M. (Jan) Vink, 0493 – 59 2012

Als laatste wil ik u vragen de informatie te delen met overige bij u bekend zijnde belanghebbenden.

Hartelijke groet,

Adjudant (bd) Peter Kamphuis

  • Martin van der Velden ( † 20-06-2021)
  • Bart van der Graaff  ( † 20-05-2021)
  • Piet van Haaren ( † 13-05-2021)
  • J.H.A. den Hartigh ( † 07-04-2021)
  • Joan Mulders ( † 27-03-2021)
  • Fred Brugman ( † 25-03-2021)
  • Maarten van der Horst ( † 23-02-2021)
  • Henk Lugies ( † 14-11-2020)
  • Jan de Ruiter ( † 10-11-2020)
  • Rieky Boogaarts ( † 03-11-2020)
  • Guus Hendrix ( † 01-10-2020)
  • Cor van Dinter ( † 18-08-2020)
  • Hans IJsseldijk  ( † 01-05-2020 )
  • Ria Hendriks  ( † 24-04-2020 )
  • Wim Kersjes  ( † 21-04-2020 )
  • Piet Rooij  ( † 19-04-2020 )
  • Willem Jan van Schuilenburg  ( † 16-04-2020 )
  • Fred Boogaarts  ( † 07-04-2020 )
  • Thea Dijk van – Kampen van  ( †  06-01-2020 )
  • Wim Wolff  ( † 07-12-2019 )
  • Frans Grinwis  († 24-11-2019 )
  • Henk Tunker  ( † 13-10-2019 )
  • Bert Langman  ( † 04-10-2019 )
  • Paul Docter  ( † 25-09-2019 )
  • Harry Zoll  ( † 22-08-2019 )
  • Rinus Schoon  ( † 16-07-2019 )

Aankomende evenementen

Scroll naar top