Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,

Hopelijk bereikt deze mededeling u allen in goede gezondheid.
Gelukkig zijn de maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus een beetje versoepeld en kunnen we iets meer doen wat op ons oude dagelijks leven lijkt.
Helaas is het einde van deze periode met beperkingen nog niet voorbij, maar we worden er wel een beetje moe van.
Hou vol, stay safe en blijf gezond is onze goede raad.
Het Bestuur van de CGPA GGW heeft de afgelopen tijd beslist niet stil gezeten en heeft ondanks de rare tijden veel telefonisch en per e-mail contact met elkaar gehad.

Na het overlijden van ons bestuurslid en tevens webmaster, Fred Boogaarts, zijn wij direct gestart om een nieuwe webmaster te benaderen en hem gevraagd om onze website opnieuw op te bouwen en zal deze week op het internet staan en is te bereiken onder postactieven-ggw.nl.

Gelijktijdig houden wij de adviezen van het RIVM en de maatregelen van de Regering goed in de gaten om te bezien of onze bijeenkomst op woensdag 4 november 2020 doorgang kan vinden.
Natuurlijk hebben wij als Postactieven vereniging ook te maken met de maatregelen die Defensie voor haar onderdelen afkondigt.
Gelet op de logistieke kanten (uitnodigingen versturen, poortlijst opmaken, eten en drinken bestellen) voor het organiseren van een social met een gemiddelde aanwezigheid van ± 200 man zullen wij uiterlijk medio september 2020 de knoop moeten doorhakken over het wel of niet door kunnen gaan van deze bijeenkomst.
U zult hierover tijdig worden geïnformeerd.
De gezondheid van onze leden gaat boven alles en dit staat boven aan bij het nemen van een beslissing.
Wij hopen van harte, dat het tegen die tijd wel mogelijk is en dat we elkaar weer ouderwets kunnen ontmoeten met een drankje en een hapje. We zijn er m.i. ook aan toe.
Intussen zou ik u willen vragen om alert te blijven en uw gezondheid en die van uw naasten goed te beschermen.
Het Bestuur blijft voor u werken ook al is het achter de schermen.
Namens het Bestuur CGPA GGW,
Met vriendelijk groet,


Hans Rombouts
Voorzitter CG PA GGW

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,
Hopelijk bereikt deze mededeling u allen in goede gezondheid. De maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus zijn een beetje versoepeld maar het is op dit moment nog maar afwachten wat het effect hiervan is.Het ziet er niet zo goed uit en de verwachting is dan ook dat er eventueel weer strengere maatregelen getroffen moeten worden.
Het Bestuur van de CGPA GGW is voor het eerst sinds 27 januari weer fysiek bijeengeweest in vergadering en wel op maandag 13 juli jl.
Er is uitgebreid aandacht besteed aan onze nieuwe website www.postactieven-ggw.nl – waar door onze nieuwe webmaster dhr. Ab Snijder hard aan gewerkt is. Ik wil u dan ook aanraden om een bezoekje te brengen aan de website en eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan de secretaris en voor technische details c.q. opmerkingen bij de webmaster.
Het Bestuur zal vanaf heden ook veel informatie over de vereniging zoals bijeenkomsten, reizen e.d. op deze website met u delen.
Natuurlijk hebben wij ook aandacht besteed aan de najaarsbijeenkomst zoals deze tot nu toe gepland staat op woensdag 4 november 2020 en waar wij als Bestuur en waarschijnlijk u ook naar uitkijken.
Het is echter op dit moment koffiedik kijken of deze social doorgang kan vinden.
Wij blijven de situatie op de voet volgen en zullen op 14 september weer bijeen komen en dan de knoop moeten doorhakken in deze.
De logistieke maatregelen die wij moeten treffen om een dergelijke bijeenkomst voor te bereiden vergen een aantal weken en daarom zal half september e.e.a. in gang gezet moeten worden of geannuleerd moeten worden. Uiteraard hopen wij net als u dat de social kan doorgaan en houden wij u op de hoogte van de beslissing.
Let wel : Uw gezondheid en die van de bestuursleden staat voorop !
Het niet doorgaan van de ALV van 20 mei 2020 heeft tot gevolg gehad dat er geen verkiezingen hebben plaats gevonden (Henk Timmer en Hans Rombouts waren herkiesbaar of aftredend) en beide heren hebben, mede gelet op de bijzondere omstandigheden zich weer herkiesbaar gesteld en blijven dus voor een nieuwe termijn in functie.
Ook werd u altijd tijdens de ALV op de hoogte gesteld door de kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het Bestuur. De kascontrole is uitgevoerd op 20 mei 2020 en hiervan is op 11 juni onderstaand verslag gedaan. Met dank aan de commissie bestaande uit dhr. Jaap Jansen en dhr. Jan van der Vorst voor hun bijdrage. Tevens is hen verzocht om ook volgend jaar weer plaats te nemen in de kascontrolecommissie.
Het verslag is ook als bijlage toegevoegd bij deze e-mail en is ook geplaatst en dus te lezen op onze / uw nieuwe website.
Rest mij om u namens het Bestuur CGPA GGW heel veel gezondheid toe te wensen en stay safe. Let goed op uzelf en uw naasten.
Wij blijven voor u aan het werk en hopen u zo snel mogelijk weer positieve berichten te kunnen sturen over het doorgaan van onze activiteiten.
Namens het Bestuur CGPA GGW,
J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter
Bijlage:
  • Hans IJsseldijk  ( † 01-05-2020 )
  • Ria Hendriks  ( † 24-04-2020 )
  • Wim Kersjes  ( † 21-04-2020 )
  • Piet Rooij  ( † 19-04-2020 )
  • Willem Jan van Schuilenburg  ( † 16-04-2020 )
  • Fred Boogaarts  ( † 07-04-2020 )
  • Thea Dijk van – Kampen van  ( †  06-01-2020 )
  • Wim Wolff  ( † 07-12-2019 )
  • Frans Grinwis  († 24-11-2019 )
  • Henk Tunker  ( † 13-10-2019 )
  • Bert Langman  ( † 04-10-2019 )
  • Paul Docter  ( † 25-09-2019 )
  • Harry Zoll  ( † 22-08-2019 )
  • Rinus Schoon  ( † 16-07-2019 )

Aankomende evenementen

Busreis

Deze reis is i.v.m. covid-19 maatregelen AFGELAST!
Afgelast!

Najaarsbijeenkomst

woensdag 4 november 2020
? Covid-19 ?

Kerstmarkt 2020

woensdag 16 december 2020
? Covid-19 ?
Scroll naar top