Overleden leden sinds ALV 2019

  Toon Hussaarts |  10-05-2020

Voornaam Tussenvoegsel Naam Bijz
Hans   IJsseldijk 1-5-2020
Ria   Hendriks 24-4-2020
Wim   Kersjes 21-4-2020
Piet   Rooij 19-4-2020
Willem Jan van Schuilenburg 16-4-2020
Fred   Boogaarts 7-4-2020
Thea   Dijk van-Kampen van  6-1-2020
Wim   Wolff 7-12-2019
Frans   Grinwis 24-11-2019
Henk   Tunker 13-10-2019
Bert   Langman 4-10-2019
Paul   Docter 25-9-2019
Harry   Zoll 22-8-2019
Rinus   Schoon 16-7-2019

Uitstel ALV 20 maart a.s.

  Toon Hussaarts |  26-03-2020

      CONTACTGROEP POSTACTIEVEN

GROEPEN GELEIDE WAPENS

 

Vredepeel, 26 maart 2020

 

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,

 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van onze Regering, op advies van het RIVM, dat tot 1 juni 2020 alle samenkomsten verboden zijn, hebben wij als Bestuur van de Contactgroep Postactieven GGW een moeilijke en historische beslissing moeten nemen.  Echter in het belang van de gezondheid van onze leden zijn wij, mede gelet op de bovenstaande nieuwe maatregelen, genoodzaakt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 mei 2020 uit te stellen tot een nader te bepalen datum, afhankelijk van de situatie rondom het Coronavirus.

Deze nieuwe datum zal u door middel van een e-mail/brief bekend gesteld worden en zal zoals het zich nu laat aanzien zeker na de vakantieperiode (juli / augustus 2020) liggen.

 

Omdat we op dit moment geen idee hebben hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen hebben we ook de geplande busreis van 19 augustus 2020 om bovengenoemde redenen besloten deze geen doorgang te laten vinden en indien mogelijk op een ander tijdstip zal deze worden ingehaald.

 

Wij hopen dat iedereen in Nederland zich zal gaan houden aan de nieuwe maatregelen zodat wij als CGPA GGW in de toekomst weer gezellig met elkaar kunnen samenkomen.

Wij wensen u allen heel veel gezondheid toe en let goed op elkaar.

 

Met vriendelijk groet,

 

Hans Rombouts

Voorzitter CG PA GGW

 

 

 

Aankomende activiteiten 2020

  Toon Hussaarts |  23-11-2019

Aankomende activiteiten 2020

Voorjaarsbijeenkomst           woensdag 11 maart 2020                       

ALV                                        woensdag  20 mei 2020 (Uitgesteld, nieuwe datum wordt nader bekend gesteld)

Busreis                                   woensdag 19 augustus 2020 (Uitgesteld nadere info volgt)

Najaarsbijeenkomst             woensdag 4 november 2020                  

Bezoek Kerstmarkt               woensdag 16 december 2020

In alle gevallen, zover van toepassing, zal gebruik gemaakt worden van de Korporaalsmesss en de Lounchroom. Voor de activiteiten wordt een convocatie naar alle leden gestuurd.