Postactieven Groepen Geleide Wapens

Ministerie van Defensie - Koninklijke Luchtmacht

Nieuws

Vredepeel, 1 februari 2021

Beste leden van de Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens,

Hopelijk bereikt deze brief c.q. e-mail u nog steeds in goede gezondheid.
Veel mensen denken dat je elkaar gelukkig nieuwjaar mag wensen tot 6 januari (Driekoningen) maar volgens de etiquette-regels mag je dat tot de nieuwjaarsreceptie van de Koning (meestal 2de op 3de week van januari).
Ik heb niets gehoord en/of gezien over een receptie van de Koning en ook geen virtuele receptie, dus kan ik u allen nu op 1 februari nog steeds namens het bestuur van de CGPA GGW een gelukkig, heel goed, positief maar vooral een heel gezond Nieuw Jaar toewensen.
De situatie in de wereld en m.n. in Nederland laat nog steeds niet toe, dat wij als CGPA GGW bij elkaar komen tijdens een social of andere soort bijeenkomsten.
Ook op het DGLC zijn strenge maatregelen genomen in het kader van de bestrijding van het Corona-virus waarbij o.a. de HC GLVD beter bekend als het museum dicht moest.
Mede hierdoor heeft het bestuur van de CGPA GGW niet zoals gepland kunnen vergaderen, want ook buiten het DGLC kan men nergens terecht.
Wel hebben we helaas door de bovengenoemde maatregelen moeten besluiten dat onze geplande voorjaarsbijeenkomst op 17 maart 2021 niet door kan gaan.
Wij kunnen natuurlijk achteromkijken wat wij in voorgaande jaren allemaal wel hebben kunnen doen, maar de realiteit vanaf maart 2020 tot op heden is anders.
Realiseer u echter dat wanneer u achteromkijkt u met uw rug naar de toekomst staat, een toekomst waarbij wij kunnen uitkijken naar de vaccinaties en hopelijk versoepelingen van de maatregelen.
Pas dan kunnen wij als bestuur weer in actie komen en voor u allen weer een fantastische social / bijeenkomst organiseren.
Met de komst van het vaccin is er weer licht aan het eind van de tunnel en moeten we op dit moment ons vooral concentreren op de gezondheid van onszelf, onze naasten en dierbaren, opdat wij dit jaar elkaar weer kunnen treffen onder het genot van een hapje en een drankje.
Mist u ook uw vrienden en voormalige KLu-collega’s, geef ze dan eens een telefoontje of stuur een kaartje, ik weet zeker dat dit gebaar bijzonder op prijs gesteld zal worden.
Nog even volhouden, op elkaar letten en elkaar steunen.
Ik wens u namens alle bestuursleden veel gezondheid toe en wij hopen van harte dat wij elkaar spoedig weer kunnen spreken op het DGLC, wij als Bestuur staan er klaar voor.
Met vriendelijke groeten, stay safe en blijf gezond !

Namens het Bestuur CGPA GGW

J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter

Verder het verzoek van onze secretaris om eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen van uw email adres door te geven.
Dit kan direct aan: a.hussaarts@upcmail.nl
of via onze website https://postactieven-ggw.nl onder het kopje Contact vindt u een contactformulier waarop u de wijzigingen of andere vragen aan het bestuur kunt doorgeven of stellen. De website is vrij toegankelijk, dus zonder inlogcode of wachtwoord, ga eens kijken op onze vernieuwde website.

Beste leden van de Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens,

Hopelijk bereikt deze brief c.q. e-mail u nog steeds in goede gezondheid.
HOU VOL is op dit moment het beste advies wat wij u als Bestuur kunnen geven.
Met een aantal veel belovende vaccins is er misschien licht aan het eind van de tunnel en met een beetje geluk kunnen we elkaar dan medio volgend jaar weer treffen op het DGLC bij een social.
Wij als Bestuur houden de zaken scherp in de gaten en zodra wij groen licht krijgen om weer een evenement te organiseren zullen wij u daarover direct informeren.

Daarom HOU VOL en volg nog steeds de geadviseerde maatregelen en adviezen op, in uw eigen belang maar zeker ook in het belang van anderen.
Van onze (groot-) ouders hebben kunnen horen hoe zij de oorlogsjaren zijn doorgekomen en hoe zij steeds vertrouwen hadden op een goede afloop, dan moeten wij ons realiseren wat wij in deze moeilijke tijden nog allemaal meer ter beschikking hebben zoals radio, televisie, internet, mobiel telefoon, iPad, Facetime, Netflix e.a. en dan moet dat ons zeker ook lukken.

De maand december staat bekend als de feestmaand van het jaar, waar je met familie, vrienden en kennissen bij elkaar komt en geniet van elkaars aanwezigheid, gezelligheid, lekker eten, drinken en snoepen.
Helaas zal het dit jaar allemaal anders zijn en zullen we de festiviteiten slechts met een zeer kleine groep kunnen doorbrengen.
Blijft er dit jaar bij u een stoel leeg aan tafel dan wil ik u hierbij voor de Feestdagen heel veel sterkte toewensen.
Let wel : Afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden !

Ook wil ik vooruitkijken en u allen en uw naasten veel gezondheid toewensen voor het Nieuwe Jaar en hopelijk kunnen we dan het corona-virus met al zijn beperkingen achter ons laten, maar dat kan alleen als we allemaal onze best blijven doen en op elkaar letten.
Het Bestuur zal volgend jaar, in de huidige samenstelling, zijn uiterste best blijven doen om zodra het mogelijk is een gezellige bijeenkomst onder het genot van een drankje en een hapje in een veilige omgeving voor u te organiseren.
In operationele termen gesproken staan wij als Bestuur op een 20 minuten status.
Het gaat u allen goed, stay safe en blijf gezond.

Namens het Bestuur CGPA GGW

J.J. (Hans) Rombouts
Voorzitter

  • Maarten van der Horst ( † 23-02-2021 )
  • Henk Lugies ( † 14-11-2020 )
  • Jan de Ruiter ( † 10-11-2020 )
  • Rieky Boogaarts-v.d. Heijden ( † 05-11-2020 )
  • Guus Hendrix ( † 01-10-2020 )
  • Cor van Dinter  ( † 18-08-2020 )
  • Hans IJsseldijk  ( † 01-05-2020 )
  • Ria Hendriks  ( † 24-04-2020 )
  • Wim Kersjes  ( † 21-04-2020 )
  • Piet Rooij  ( † 19-04-2020 )
  • Willem Jan van Schuilenburg  ( † 16-04-2020 )
  • Fred Boogaarts  ( † 07-04-2020 )
  • Thea Dijk van – Kampen van  ( †  06-01-2020 )
  • Wim Wolff  ( † 07-12-2019 )
  • Frans Grinwis  († 24-11-2019 )
  • Henk Tunker  ( † 13-10-2019 )
  • Bert Langman  ( † 04-10-2019 )
  • Paul Docter  ( † 25-09-2019 )
  • Harry Zoll  ( † 22-08-2019 )
  • Rinus Schoon  ( † 16-07-2019 ) 

Aankomende evenementen

Scroll naar top