Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen de namen en adressen van alle leden, alsmede die gegevens die benodigd zijn voor het centrale gegevensbestand Postactieven KLu waarvan dit register deel zal uitmaken.

 Ik ga akkoord dat mijn hieronder ingevulde gegevens worden bijgehouden in het register, zodra ik als lid word toegelaten.

Blanco formulier