Contactgroep Postactieven
Groepen Geleide Wapens

 

Geachte ex-GGW’er,

Welkom bij de Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens. Misschien hebt u al iets over het Postactieven beleid KLu gehoord. Mogelijk hebt u hier al mee te maken gehad. Mede als gevolg van dit beleid, zijn nu op diverse onderdelen contactgroepen van voormalige KLu-medewerkers ontstaan.

Met de huidige mogelijkheden en de actieve steun vanuit de KLu en de leiding van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) is er nu een betere basis voor een dergelijk initiatief. Op 25 november 2002 is de vereniging dan ook officieel opgericht en erkend door de Koninklijke Luchtmacht.

De vereniging richt zich specifiek op voormalige medewerkers van de Groepen Geleide Wapens en eenheden/organisaties die daarmede gerelateerd waren of zijn. Te denken valt hierbij aan scholen, jeugdzorg, CRC’s, SOC’s, etc., maar ook de oud medewerkers van het vliegbasis De Peel.

Tot op heden groeit de vereniging nog steeds. Thans telt onze vereniging ongeveer 700 leden.

De vereniging heeft een z.g. “All Ranks” status. Het ligt in de lijn der bedoelingen om contactmiddagen te organiseren en eventuele trips/excursies en reünies. Indien er belangstelling voor is, zijn er ook mogelijkheden waarvoor op geheel vrijwillige basis actieve steun kan worden gegeven aan het DGLC. Hierbij valt te denken aan ondersteuning bij rondleidingen, opbouw en beheer van de Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging (HVGLV), enz.

De C-DGLC heeft zijn volledige steun toegezegd aan de vereniging. Zo stelt hij een aantal faciliteiten beschikbaar aan de vereniging en haar leden, het sportcomplex, de Messes en Bedrijfsrestaurant. Het bestuur is overeengekomen met de besturen van de hobbyclubs op het DGLC om het lidmaatschap van deze clubs open te stellen voor de Postactieven. Eigenlijk was het totaal geen discussie, want deze clubs stonden direct open voor de Postactieven en zijn heel enthousiast over de plannen en mogelijkheden. U ziet, reden genoeg om lid te worden van de Vereniging Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens. De contributie bedraagt € 10,- per jaar per aangemeld lid. Dus als u zich opgeeft als lid en uw partner wil ook aan de activiteiten van de CP GGW deelnemen dient hij/zij ook lid te worden, u betaalt dan € 20,- per jaar. Indien u al lid bent van een dergelijke vereniging op een ander KLu-onderdeel, behoeft dit geen beletsel te zijn voor een eventueel lidmaatschap van de Contactgroep Postactieven Geleide Wapens. U mag n.l. van meerdere verenigingen lid zijn. Als uw interesse is gewekt en de gegeven informatie voldoende is, dan zijn de bijgevoegde formulieren te gebruiken om zich als lid van de vereniging aan te melden.
Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij de bestuursleden.

A.J.M. Hussaarts
Secretaris