Aanmeldformulier

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor:

  • KLu postactieven, militair zowel als burger en onafhankelijk van rang of graad, en hun partners.
  • Postactieven van andere krijgsmachtdelen en hun partners op basis van een bijzondere binding met het onderdeel dan wel de KLu, ter beoordeling van het bestuur.

Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen de namen en adressen van alle leden, alsmede die gegevens die benodigd zijn voor het centrale gegevensbestand Postactieven KLu waarvan dit register deel zal uitmaken. Bij niet toelating, worden die onder ingevulde gegevens vernietigt.

M/V
Naam
Adres
Contactgegevens
Persoonlijke gegevens

Wordt gebruikt voor toegang tot MinDef complexen

Militaire gegevens
Militaire status
Soort pas
Wordt alleen gebruikt voor herkenning.
Partner?

(++) Wordt gebruikt voor toegang tot MinDef complexen


Het IBAN-nummer is verplicht, omdat ook automatische incasso verplicht is. Zonder autorisatie tot automatische incasso kan geen lidmaatschap worden aangegaan. Het zou voor de penningmeester ondoenlijk zijn om voor 750 leden facturen te versturen en de betalingen daarvan te verwerken. Het bestuur rekent op uw steun in deze.


This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.