Statuten CGPAGGW

STATUTEN CONTACTGROEP POSTACTIEVEN GROEPEN GELEIDE WAPENS

Informatie vooraf

1.    De contactgroep postactieven welke zich, bij oprichting, baseert op de onder vermelde basisstatuten, vereenvoudigt daarmee de door de KLu te volgen erkenningsprocedure, welke voornamelijk is gebaseerd op inhoud en strekking van de statuten. De formele erkenning door de KLu en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten, zullen worden vastgelegd in een namens de KLu en namens de Contactgroep te ondertekenen erkenningsovereenkomst.

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens

 

Artikel 1
Algemene ledenvergadering

1.1 De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan in de vereniging Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens (CGPAGGW). De besluiten genomen in deze vergadering zijn bindend.

1.2 Door het bestuur zal een ALV worden uitgeschreven:

·         Jaarlijks in de maand mei ter verkiezing van de leden voor het bestuur en ter aflegging van verantwoording door het bestuur ter zake van het gevoerde beheer en beleid.