Toon Hussaarts |  03-02-2020

 

 

                                              Secretariaat:

Contactgroep Postactieven GGW

p/a A.J.M. Hussaarts

Paulus Potterlaan 46

5702 CW Helmond

( 0492-540516

E-mail: a.hussaarts@upcmail.nl

 

 

 

CONTACTGROEPPOSTACTIEVEN

GROEPEN GELEIDE WAPENS

 

Vredepeel, 3 februari 2020

 

Geacht(e) lid(leden),

 

Ook dit jaar beginnen wij ons verenigingsjaar weer met onze voorjaarsbijeenkomst en wel op:

 

woensdag, 11 maart 2020

Luitenant-Generaal Best Kazerne,

Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

15.00 uur ontvangst met koffie/cake in de Kpls-mess.

16.00 uur aanvang social.

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur kunt u deelnemen aan Indische  maaltijd.

De maaltijd is voor eigen rekening!

19.00 uur einde bijeenkomst.

13.00 – 16.00 uur: mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging (HV-GLVD), volg de aangegeven route naar museum.

 

In verband met de opgave van het aantal deelnemers aan de maaltijd en tbv de lijst voor de toegangscontrole aan de poort, dient u uw deelname uiterlijk vrijdag 21 februari 2020 kenbaar te maken door middel van de bijgevoegde deelnamestrook, door te mailen  aan a.hussaarts@upcmail.nl of telefonisch naar 0492-540516.

 

Vergeet uw geldig legitimatiebewijs niet.

 

 

                                                                                                           Met vriendelijke groeten,

                                                                                                           Namens het Bestuur,

                                                                                                                                                                                                          A.J.M. Hussaarts

Secretaris.