Toon Hussaarts |  26-03-2020

      CONTACTGROEP POSTACTIEVEN

GROEPEN GELEIDE WAPENS

 

Vredepeel, 26 maart 2020

 

Beste leden Contactgroep Postactieven GGW,

 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van onze Regering, op advies van het RIVM, dat tot 1 juni 2020 alle samenkomsten verboden zijn, hebben wij als Bestuur van de Contactgroep Postactieven GGW een moeilijke en historische beslissing moeten nemen.  Echter in het belang van de gezondheid van onze leden zijn wij, mede gelet op de bovenstaande nieuwe maatregelen, genoodzaakt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 mei 2020 uit te stellen tot een nader te bepalen datum, afhankelijk van de situatie rondom het Coronavirus.

Deze nieuwe datum zal u door middel van een e-mail/brief bekend gesteld worden en zal zoals het zich nu laat aanzien zeker na de vakantieperiode (juli / augustus 2020) liggen.

 

Omdat we op dit moment geen idee hebben hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen hebben we ook de geplande busreis van 19 augustus 2020 om bovengenoemde redenen besloten deze geen doorgang te laten vinden en indien mogelijk op een ander tijdstip zal deze worden ingehaald.

 

Wij hopen dat iedereen in Nederland zich zal gaan houden aan de nieuwe maatregelen zodat wij als CGPA GGW in de toekomst weer gezellig met elkaar kunnen samenkomen.

Wij wensen u allen heel veel gezondheid toe en let goed op elkaar.

 

Met vriendelijk groet,

 

Hans Rombouts

Voorzitter CG PA GGW